AddThis Social Bookmark Button

Başkanın Mesajı

Şirketimiz 1961 yılında Mehmet Kurt şahis şirketi olarak kuruldu.. 

1961'den günümüze..

1980 yılına kadar Çukurova bölgesinde tamamladığımız işlerimiz 'DSİ, Karayolları, Bayındırlık Müdürlüğü, İçme Suları, özel bina ve tesise ait 80'in üzerinde iş taahhüdü' haklı gurur kaynağımız oldu. Yıllar içinde başarıyla tamamladığımız sulama şebekeleri, yol, konut, içme suyu ve çeşitli inşaat işleri, iş hacmindeki hızlı artışa paralel olarak büyüyen bir şirket olarak kendini gösterdi. 1980 yılında yeni gelişmelere yönelik adımların atılması için Kurt Ailesi, KURT İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'ni kurdu. İlke ve ideallerimizin doğruluğuna inandık. Sürekli yükselen nitelikli grafiğimiz, tecrübeli ve etkin kadrolarımız ile yurtiçinde gerçekleştirdiğimiz başarılı projeleri dünya ölçeğine taşımayı hedefliyoruz. Bu atılımı gerçekleştirirken Türkiye'de yaptığımız projeler başarımızın teminatı olacak. 1961 yılından beri aldığımız işleri başarı ile bitirirken dürüstlük, güvenilirlik ve en iyiyi yapma azmi bize yol gösterdi. Yurdun dört bir yanında uzun dönemli projeleri üstlenen Kurt İnşaat, altyapı projeleri (yol, tünel, baraj, sulama ve drenaj inşaatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, tarla islahları), üst yapı projeleri altında konut ve sosyal tesis projeleri, sanayi siteleri, ve iş merkezi projeleri gerçekleştirildi. Kurt İnşaat, proje, inşaat, imalat ve montaj konularında hizmet vermeye, faaliyetlerini çeşitlendirmeye ve derinleştirmeye yönelik adımlara büyük önem veriyor. Kurt İnşaat, sektörün yeni alanlarına ilişkin girişimleri ivme kazandı ve büyük ölçekli baraj ve sulama inşaat projeleri üstlenildi. Türkiye'nin dört bir yanına binlerce kilometrelik su kanalları, susuz bölgelere su taşımaya devam ediyor. 1982 yılında faaliyet alanlarımıza yenileri eklendi. İnşaat sektörü dışında ithalat, ihracat, tarım ve hayvancılık alanlarında yeni şirketler kuruldu.. Yeni bir yüzyıla adım atarken Türkiye'ye verdiğimiz hizmet sözünü dünyaya taşımak ana hedefimiz olacak. Yüksek teknolojiyi kullanma azmimizi asla kaybetmeyeceğiz. Tüm çalışanlarımızın bağlılık ve özveri ile sunduğu hizmetlerin gerçekleşmesinde değerli kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza, ortak çalıştığımız tüm dostlarımıza, taşeronlarımıza ve tedarikçi firmalarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımla, 

 

Haydar Kurt

Yönetim Kurulu Başkanı